ekumenista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeci z wielkich, uchwalonych już przez Sobór dokumentów to dekret o ekumenizmie. Czyż trzeba podkreślać jego rewolucyjne znaczenie? W ciągu niemal kilku lat w postawie Kościoła wobec problemu jedności chrześcijaństwa, wobec chrześcijan nienależących do Kościoła katolickiego dokonał się zasadniczy zwrot. Zwrot ten był przygotowany przez cichą, nie bardzo widoczną pracę teologów, ekumenistów, ogromną rolę odegrał tu Jan XXIII, niemniej zwrot był tak gwałtowny, że trudno przypisywać go komu innemu jak po prostu interwencji Ducha świętego. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że jak o tym wie każdy katolik, Duch święty nie działa jako Deus ex machina, lecz właśnie poprzez ludzi, poprzez owych teologów, poprzez papieża Jana. Dekret o ekumenizmie oznacza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.