ekwi-ekspresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak widać z powyższego, w mowie potocznej okres warunkowy „jeżeli p, to q” jest nie tylko równoważny alternatywie „nie-p lub q” i tym samym, nie tylko to samo stwierdza, co ona, ale nadto okres ten wyraża to samo, co ta alternatywa, czyli jest z nią ekwi-ekspresywny, czyli równowłaściwy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajdukiewicz, Kazimierz 1985. Język i poznanie. T. 1-2, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.