elżbietański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a Polską... Że w badaniach nad genezą poszczególnych arcydzieł naszego magnus parens angielskiego stosuje się od ćwierćwiecza z wielkiemi sukcesami metodę bardzo drobiazgowych i pedantycznie mikroskopijnych doszukiwań historyczno-obyczajowych i polityczno-historycznych związków i włókien wiążących każde dzieło z epoką, z czasami, z kroniką ówczesnej aktualności, o tern świadczy choćby dwutomowa pomnikowa praca Abela Lefranca: „Sous le masque de William Shakespeare“, gdzie metodą ścisłą, bezwzględnie naukową stwierdzonem już jest, jakie to zwoje, jaka siatka pępowin wiązała każdy embrjon utworu Szekspira bezpośrednio z łonem czasów, zdarzeń i ludzi epoki elżbietańskiej ł). Tylko takim czczo rózg warzonym, wieczystym młodziankom, jak archisnob Gordon Craig i jemu po- dobnym „reformatorom teatru“ (a raczej autoreklamy) może się wydawać, że dramaty Szekspiroskie wyskakiwały z głowy *) Z innych publikacji: S. Lewin - Schücking: Die Charakterpro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.