elastycznościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1458.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) bowiem na podstawie innych przesłanek. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że inne elementy spożycia zbiorowego oraz inwestycji nieprodukcyjnych, związane bezpośrednio z kształtowaniem stopy życiowej ludności, mogłyby być potraktowane analogicznie do spożycia indywidualnego. Być może, udałoby się określić w tej dziedzinie elastycznościowe zależności funkcjonalne wyznaczające poziom poszczególnych składników w relacji do poziomu łącznego. W szczególności trzeba tu wyodrębnić usługi świadczone na warunkach odpłatności, które powinny być traktowane w omawianym modelu analogicznie do dóbr i usług wytwarzanych w sferze produkcji. Trudniej zastosować podobne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.