elektro-maszynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) riałów ogniotrwałych. Podstawowe komórki organizacyjne: Gabinet Ministra — Dyrektor: Zdzisław Gładysek Departament Spraw Osobowych — Dyrektor: Adolf Cieślik Departament Planowania — Dyrektor: Leon Zelczak Departament Ekonomiczny — Dyrektor: Karol Krajski Departament Inwestycji — Dyrektor: Tadeusz Motawa Departament Produkcji i Obrotu Towarowego — Dyrektor: Julian Greń Departament Techniki Hutniczej — Dyrektor: Wincenty Musiałek Departament Techniki Elektro-Maszynowej — Dyrektor: Piotr Moroz Departament Górnictwa Rud i Techniki Metali Nieżelaznych — Dyrektor: Józef Jędruch Departament Pracy i Płac — Dyrektor: Bogusław Małecki Departament Współpracy z Zagranicą — Dyrektor: Stanisław Gawlik Departament Księgowo-Rewizyjny — Dyrektor: Ludwik Rywik Departament Administracyjno-Gospodarczy — Dyrektor: Stanisław Kobyliński Państwowa Inspekcja Gazownictwa — Warszawa, Krucza 6/14, tel. 8 22 71 — Dyrektor: Bogdan Strzałkowski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.