elektrofizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GALVANI Luigi, ur. 9 1X1737, zm. 4 XII 1798, wł. lekarz, fizyk i fizjolog, którego prace zapoczątkowały rozwój badań elektrofizjologicznych; od 1763 prof, anatomii (później również ginekologii) na uniw. w Bolonii. W 1786 G. dokonał słyn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo