elektrografitowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we z dużą zawart. miedzi 19 20 0,1—0,5 6—10 0,05 0,40 od do 0,20 do 0,50 4,0—5,5 do 1 lc Miedziowo-grafitowe ze średnią zawartością miedzi 15 20 0,5—1,5 do 40 0,3 1,5 15—30 do do 0,30 3,5—4,5 do 3 0,25 ld Miedziowo-grafitowe z małą zawar— tością miedzi 12—15 25 1,0—2,2 do 80 1,0 15 20—40 do do 0,20 2,0—3,0 do 5 0,20 le Srebrno-grafitowe własności podobne jak dla grup la—ld w zależności od zawartości srebra 2a Węglowo-grafitowe średniej twardości 10 20 1,5—2,5 120—220 20—40 30—50 do 0,25 do 0,25 1,45—1,60 do 8 2b Węglo wo-graf ito we twarde 5—8 12—15 1,8—,0 do 500 30—100 40—80 do 0,30 do 0,15 1,45—1,60 do 5 3a Grafitowe 10 25—30 1,5—2,5 120 15—30 25—40 do 0,20 do 0,30 1,50—1,70 do 10 3b Naturalne grafitowe 10 50—70 1,2—2,5 120 15—30 10—30 do 0,15 do 0,30 1,50—1,70 do 10 3c Wysokooporowe (grafit) 2,5—4 15—40 do 7 1500 V do 1000 20—40 do 0,20 do 0,20 1,50—1,80 do 10 i więcej 3d Elektrografitowe 10 30 1,5—2,5 120 15—40 20—40 do 0,25 do 0,25 1,45—1,60 do 1 4a Elektrografitowane miękkie 10—12 40—70 1,5—2,5 120 10—20 10—30 do 0,15 do 0,30 1,50—1,70 do 2 4b Elektrografitowane średniej twardości 10 25—30 1,8—3,0 120—230 20—40 30—60 do 0,20 do 0,15 1,50—1,70 do 1 4c Elektrograf itowane twarde 10 50—60 1,8—3,0 do 1000 25—70 40—70 do 0,25 do 0,15 1,50—1,70 do 0,5...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.