elektrografitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wymi); niezbędny docisk sz.e. do współpracującej z nią części wirującej zapewnia umieszczona w obsadzie sprężyna dociskowa; rozróżnia się najogólniej sz.e. twarde (węglowo-grafitowe lub elektrografitowe), średniej twardości (grafitowe) i miękkie (metalowo-grafitowe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.