elektrohigieniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólne zasady 359 także szereg szkodliwych skutków, dających się ująć w następujące punkty: 1) zapylenie powietrza miast i okręgów przemysłowych jest przyczyną licznych schorzeń ich mieszkańców; 2) wskutek działania pyłów nie dociera na powierzchnię ziemi większa część promieni ultrafioletowych; 3) zapylenie zmienia radykalnie jonizację powietrza, pogarszając silnie jego elektrohigieniczny charakter; ' 4) w ośrodkach przemysłowych zwiększa się dwu- do trzechkrotnie nasilenie występowania mgieł; 5) wskutek zapylenia powietrza zwiększa się wielokrotnie zużycie maszyn, urządzeń technicznych i budynków; 6) zapylenie powietrza niszczy roślinność, a opad pyłu na powierzchnię pogarsza wydajność gleby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makarewicz, Bohdan 1964. Popularny poradnik BHP, Warszawa : Wyd. Związkowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.