elektrokardioskop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ekshaustor p. ssawa ekspansja 442 eksploatacja torfu 124—126 — węgla brunatnego 119— 123 kamiennego 111—115 — złóż ropy naftowej 139 rudnych 128—131 solnych 134—136 surowców skalnych 141—142 ekstrahowanie 257, 970, 987 ekstrakcja 247, 970, 987 ekstrakt 258, 945, 970 ekstrakcor 987 elastyna 945 elektroakustyka 702 elektrociepłownia 165 elektroda 247, 630, 638 — otulona 378 elektrodermatometr 622 elektroencefalograf 620 elektroforeza 626 elektrokardiograf 619 elektrokardioskop 620 elektrolit 247, 630, 638 elektroliza 247, 271, 630 elektrolizer Billitera 271 — Castnera 275 elektromagnes 631 elektromagnetyzm 1104 elektrometalurgia 198, 199 — stali 222 elektron 181, 183 elektronarkoza 970 elektronowolt 181 elektronówka p. lampa elek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.