elektrolecznictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elektrolecznictwo lekarza-praktyka winno ograniczać się do zabiegów o wypróbowanej skuteczności, nie wymagających skomplikowanej aparatury, dużych inwestycyj pieniężnych, ani specjalnej techniki, w braku dokładnej znajomości której, zostaje chory narażony na poważne nieraz uszkodzenie ciała. Z powyższych względów wykracza stosowanie diatermii zwykłej, diatermii krótkofalowej i prądów szybko-zmiennych poza zakres działania lekarza-praktyka, może on natomiast z powodzeniem korzystać z własności leczniczych prądu galwanicznego (stałego) i faradycznego (zmiennego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.