elektroluminescencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) promieniowania i energii elektr. oraz wyzyskaniem tego Przekaźnik optoelektronowy: 1 fotoopornik półprzewodnikowy, 2 komórka elektroluminescencyjna, hvj i Av2 kwanty promieniowania niewidzialnego o częstotliwości i widzialnego o częstotliwości v2 (/i stała Plancka), U źródło energii elektrycznej oddziaływania przy konstruowaniu tzw. przyrządów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.