elektromechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemieckie spółdzielnie rolnicze grupują się w centralnym związku niem. spółdzielni gospodarczych w Pradze, który nosi tytuł „ZentralVerband d deutschen handwlrtschaftl. Genossenschaften Böhmen“. W dniu 1 stycznia 1927 r. należało do związku 724 kas Raiffeisena, 54 spółdzielni towarowych, 27 mleczarskich, 15 młynarskich, 7 lnianych, 118 elektromechanicznych i 79 innych różnych, razem 1024 spółdzielnie. Pozatem należały do centralnego związku dwa związki mniejsze i 37 związków samodzielnych. Spółdzielnie rolnicze rozwijają się równomiernie z robotniczemi i można w nich skonstatować wielki postęp w porównaniu z pierwszemi latami powojennemi. Rolnicze kasy Raiffeisena wykazy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.