elektromiogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ELEKTROMIOGRAFIA [gr.], metoda badania czynności bioelektrycznej mięśni za pomocą elektromiografu — aparatu o budowie podobnej do elektroencefalografu (—> elektroencefalografia); aparat ten daje zapis — elektromiogram, który jest krzywą obrazującą wzrost i spadek napięcia bioelektr. w mięśniu w czasie jego pracy; elektromiograf przy użyciu elektrod powierzchniowych rejestruje globalną czynność mięśni, przy użyciu natomiast elektrod igłowych pozwala na zapis czynności poszczególnych jednostek ruchowych, np. włókna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.