elektron-neutrino

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stany półtrwałe nie są trwałe bezwzględnie, ponieważ istnieją słabe oddziaływania. Oddziaływania te nie zachowują liczby kwantowej dziwności, w związku z czym mogą następować przejścia ze stanów półtrwałych do stanu podstawowego. Przejściom tym towarzyszy emisja mezonu n albo emisja pary mion-neutrino bądź pary elektron-neutrino. Omówienie tych przejść wykracza poza ramy tego artykułu. W dodatku są one tak powolne w zestawieniu z procesami jądrowymi czy elektromagnetycznymi o porównywalnym przekazie energii, że ich zaniedbanie nie zmienia sytuacji. Ruther...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Majewski, Karol (wyb.) 1967. Na tropach cząstek, przeł. W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.