elektron-pozyton

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w parę elektron-pozyton; współczynnik pochłaniania H zależy od liczby atomowej Z pierwiastków ciała, jego fizycznego i chemicznego składu oraz od długości fali ź; dla szerokiego zakresu —> rentgenowskiego widma wyraża się wzorem: //= A)}Zk (A—stała); gwałtownie rośnie dla długości fali odpowiadającej krawędzi pochłaniania w widmie rentgenowskim. Rozpraszanie ma...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.