elektronizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słownik cybernetyczny 1 2 3 4 1960: laser rubinowy (Maiman) 1961: układy półprzewodnikowe cienkowarstwowe (USA) 1962: eksperymentalne układy cyfrowe o szybkości działania miliarda przełączeń na sekundę (USA) 1964: powstanie pierwszych wielkich programów rozwoju komputeryzacji w krajach przodujących (Japonia, Francja, Anglia) 1961: uruchomienie pierwszego superkomputera, wykonującego milion op/sek (firma Ferranti) 1962: początek elektronizowania maszyn biurowych (uruchomienie produkcji elektronicznych arytmometrów w Anglii) 1965: podjęcie wielkoprzemysłowej produkcji komputerów III generacji (opartych na układach scalonych), zapowiadanych od 11964 (USA) 1967: pierwsze komputerowe centrale abonenckie obsługujące w systemie podziału czasu jednocześnie kilkuset użytkowników (USA) 1968: uruchomienie wielkoprzemysłowej produkcji automatycznych czytników znaków graficznych oraz ekranopisów (alfaskopów i grafoskopów) i sprzężonych z nimi urządzeń transmisji danych (USA) 1967: uruchomienie wielkoprzemysłowej produkcji komputerów analogowo-cyfrowych (hybrydowych) III generacji (USA)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.