elektronomikroskopowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzrost przypadków białaczek u bydła notowany jest od kilku lat w krajach o dużym uprzemysłowieniu (Dania, Niemcy, Szwecja). Wirusowe ich pochodzenie sugerowały badania epizootyczne (10). Wyosobnienie jednakże wirusa z węzłów chłonnych bydła chorującego na białaczkę nastąpiło dopiero ostatnio (22,16). Jest szczególnie godne uwagi, że wirusy spostrzegane w preparatach węzłów chłonnych są elektronomikroskopowo podobne do obserwowanych w tkankach ludzi chorych na białaczkę (29)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.