elektronooptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) S. elektronowa, obszar niejednorodnego pola elektr. lub magnet, o symetrii obrotowej, wytworzonego przez odpowiednio ukształtowane elektrody lub cewki zasilane prądem elektr.; s. służą do ogniskowania wiązek elektronowych; stanowią podstawowy element układów elektronooptycznych (—► optyka elektronowa) i są stosowane w lampach —*■ elektronopromieniowych oraz innych elektronowych przyrządach próżniowych (np. w —► mikroskopach elektronowych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.