elektronowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tronowiec”. Liczni korespondenci wydziałowi pisali w niej o pracy w zakładzie, o stosunkach międzyludzkich, o działalności organizacji społecznych, wskazywali miejsca powstawania braków i niegospodarności oraz poruszali szereg innych ważkich dla zakładu i załogi problemów. „Elektronowiec” przedstawiał ludzi dobrej roboty, pracowników zasłużonych i odznaczonych, podejmował problemy ekonomiczne, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oszczędności w gospodarce materiałowej, informował o ważniejszych wydarzeniach zakładowych itp. Ogłaszał też różne konkursy, jak np. racjonaliza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.