elektronowo-fotonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dodatni i ujemny. Z kolei każdy elektron może wypromieniować część swojej energii w postaci fotonu (promieniowanie hamowania). W ten sposób mnoży się w atmosferze składowa elektronowo-fotonowa. Towarzyszy jej składowa nukleonowa, złożona z protonów i neutronów powstałych bezpośrednio w zderzeniach oraz składowa mezonowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.