elektronowo-mikroskopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odrzucić również należy pogląd na fagi jako na normalne składniki lub „ułamki“ (,,Splitler“ Baila) bakteryj. Fagi nie mogą również być stadiami rozwojowymi bakteryj, gdyż nie wykazano żadnych postaci pośrednich. Odpaść musiała również teoria twierdząca, że fagi są postaciami zarodnikowymi pasożyta bakteryj, ponieważ nie można było wykazać istnienia postaci wegetatywnej domniemanego pasożyta. Tak więc badaniom elektronowo-mikroskopowym ostała się tylko pierwotna teoria d’Hćrelle’a, według której fagi są prymitywną postacią tworów żywych. Byłyby to twory żywe na szczeblu subcelularnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.