elektronowo-skalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zegar elektronowo-skalny 205 — izotopowy 14C 9, 15, 17, 18, 19, 23, 33, 176 Zellera metoda 203, 204 zielenice 300 Ziemia 317 —, atmosfera 230, 242 —, budowa wnętrza 149, 150, 152 —, ciężar 152 —, ciśnienie wewnątrz 148,150 Ziemia, drgania 153 —, gęstość 152, 153 —, górne warstwy skorupy 140 , skład chemiczny 140 —, jądro 148, 153, 154 —, kształt 147 —, masa 240 —, najstarsze żywe organizmy 253, 309 —, obwód 147 —, powstawanie powłoki gazowej 241 —, rozwój życia 219 —, ruchy powierzchni 167 —, siły magnetyczne 167 — Słońce, odległość 93 —, średnica — powiększenie 186 —, temperatura 28 —, — podczas jej powstawania 239, 240, 241 —, — środka 148 —, — wnętrza 148 , obniżanie się 241 —, twardnienie powierzchni 241 —, uwarstwienie 149 —, warunki życia 318 — wiek 27, 28, 29, 32—36, 82 —, wnętrze 147, 148, 151, 153, 171, 172 — Wszechświat, granice 206— —210 —, zagłada 333 —, zdjęcia z Księżyca 223 Ziemia Wiktorii 160 ziemski biegun zimna 194 ziemskie pole magnetyczne 160—166, 168, 172, 210, 223, 226 355...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boschke, Friedrich L. 1966. Proces tworzenia trwa, tłum. T. Piotrowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.