elektronystagmografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NYSTAGMOGRAFLA [gr.], metoda badania —*■ oczopląsu za pomocą aparatu nystagmografu, rejestrującego w postaci krzywej drgania gałek ocznych; aparat ten może być urządzeniem optycznym, pneumatycznym, fotoelektr., kinematograficznym, telewizyjnym i in.; 1936 została wynaleziona, a 1950 znalazła zastosowanie kliniczne — elektronystagmografia (ENG), oparta na zasadzie—*■ elektrokardiografii i—*elektroencefalografii; istnieje mianowicie różnica potencjałów gałki ocznej wzdłuż osi widzenia, między siatkówką (biegun ujemny) i rogówką (biegun dodatni); elektrody przyłożone do zewn. kątów oczu oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.