elitka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ców. Myślał o jak najszybszym wyprowadzeniu redutowej drużyny z ciasnej scenki warszawskiej w długi pochód teatralny po całym kraju. Przed tłumy widzów. Widzów z miasteczek i wsi, widzów świeżych i zgrzebnych, chętniejszych niż ta warszawska ciągle ta sama znudzona elitka, ciągle te same butne mieszczuchy, te same „niedoredutowe gęby”. Myślał o emigracji już nieraz, bliski decyzji był w czerwcu 1922 r., za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczublewski, Józef 1965. Pierwsza reduta Osterwy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.