elongacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U roSlin w.o. przez pomnazanie sie liczby komörek (wzrost merystematyczny) i powiekszanie sie ich rozmiaröw (wzrost elongacyjny) zachodzi zazwyczaj röwnoczeSnic. W organizmach roSlinnych — w przeciwienstwie do zwierzecych — wzrost jest zlokalizowany w w specjalnych tkankach zw. twörczymi, merystematycz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.