eluat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) talna metoda analizy chem., stosowana do ilościowego oznaczania składu roztworów pewnych substancji organicznych i nieorganicznych; stanowi połączenie —► chromatografii i —*■ polarografii, polega na rozdzielaniu badanych składników roztworu na kolumnie chromatograficznej i oznaczaniu zawartości badanych substancji w wypływającym z kolumny eluacie (roztworze wyciekającym) za pomocą rtęciowej -> elektrody kroplowej (metoda polarograficzna). Ch. jest wynalazkiem (1952) poi. chemika W. Kemuli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.