elzewirowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odsyłam Panu tak łaskawie u mnie wzięte dzieło, którego w swych stronach fantując się pozbyć się nie mogłem: „Histoire de Christophe Colomb“, etc. Paris 1828, Tomów 4 i dopełnienie Historią jego towarzyszy, zdobycia Mexyku i Peru Tomów 3, kosztujące w Paryżu za tom po 7 franków, za które należeć mi będzie Złł 90, a żeby dokompletować sta złotych, dodałem jeszcze do tego: ,,Respulica, sive status Regni Poloniae“ etc. wydania Elzewirowskiego r. 1642; którą xiążeczkę nabytą od ś. p. Hrabiego Chreptowicza, (gdyż i on ją nabył u Professora Polińskiego, za pół rubla, a okazało się, że była takaż w Szczorsowskiej Bibliotece^ dopisałem własnoręcznie, za co doliczam...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.