em-pi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reszta oddziału była w sąsiedniej miejscowości Dejlidki. W tym czasie przez wieś Dajnowa przejeżdżało w kierunku Polipnicy kilka ciężarówek wojskowych z żołnierzami radzieckimi... Ktoś krzyknął: "Sowieci"... Wówczas "Iskra" wyskoczył przed dom i ostrzelał z automatu (em-pi) przejeżdżającą kolumnę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Surwiło, Jerzy 1992. Rachunki nie zamknięte. Wileńskie ślady na drogach cierpień, Wilno : Wyd. „Magazynu Wileńskiego”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.