emanacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na szeroką skalę zapoczątkował al-Farabi (IX-X w.) i zinterpretował emanacyjnie system Arystotelesa. W IX-X w. duży wpływ na dalszy rozwój a.f.ś. wywarł rozkwit nauk przyrodniczych, zwłaszcza matematyki, astronomii i medycyny, a także badania chem., geogr...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.