emanatystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samych idei jako „prawdziwych bytów”. Jeśli bytowość idei jest „dzięki” ich tożsamości, to przecież w każdej idei - poza jednią - jest jeszcze coś więcej niż tożsamość. Co? Tożsamość oraz to dzięki czemu dana idea jest taką właśnie ideą. Ale skąd to coś innego się wzięło? Platon nie dał odpowiedzi. Dla wyjaśnienia pluralizmu Plotyn sięgnął do emanatystycznej koncepcji rzeczywistości. A sam Platon poprzez teorię partycypacji usiłował wyjaśnić i pluralizm, i aleteizm (poznawalność) świata. Ale była to tylko poznawalność na szczeblu Doksy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo