emancypacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nymi wyżej twierdzeniami M. Zarębina wyodrębnia okazjonalnie co najmniej trzy bardzo istotne cechy języka dydaktycznego, a mianowicie wymuszalność (wyrażająca się w sprawdzaniu efektów dydaktycznych ucznia na podstawie wypracowania szkolnego, polegających na: a) kontroli poziomu wiedzy merytorycznej ucznia, b) 	kontroli poziomu opanowania przez niego rozmaitych umiejętności pozajęzykowych, c) kontroli wyłącznie jego umiejętności językowych, które pośredniczą w wykazywaniu się przez ucznia pewnym poziomem opanowania żądanych umiejętności, d) wreszcie na użyciu przez kontrolującego (uczącego, nauczyciela) języka jako narzędzia, środka {pośredniczenie języka w formach sprawdzania dydaktycznego) kontroli dydaktycznej. Ponadto uwzględniła jeszcze trzy inne cechy języka dydaktycznego jak jego pośredniczenie w: a) preparacyjności, b) emancypacyjności oraz c) stadialności. Pierwsza z tych cech odnosi się do stopnia opanowania, tj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biłos, Edward 1998. Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.