emancypacyjno-romantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ruch „młodych złych ludzi”, ruch „trędowatych”, współczesny ruch emancypacyjno-romantyczny młodzieży, dokonujący się w imię wyzwolonych uczuć, w imię ich prawdy i władzy, jest ogólnoświatowym, doniosłym zjawiskiem. Uchwycenie go jest intelektualnym i artystycznym zadaniem młodej literatury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kijowski, Andrzej 1961. Miniatury krytyczne, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo