emancypatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Emancypacja: definicja 59; od przyrody 48, 212; emancypacja człowieka 31, 39, 204, 208, 212, 355; emancypacja polityczna 204; emancypacja klasy robotniczej 222; interes emancypacyjny u Habermasa 410, 412, 414; rozum emancypatorski u Horkheimera 374—377 Empiriokrytycyzm 70, 324 Empiryzm: 112—115, 307; empiryzm neopozytywistyczny 325—340; empiryzm genetyczny 112—113; empiryzm metodologiczny 113—114, 146; empiryzm logiczny 325; empiryzm u Kanta 117; empiryzm a marksizm 134—135, 136, 145; wiedza empiryczna 114, 115—416, 330—338 Ekonomizm 189 Egzystencja: autentyczna 351—4, egzystencja nieautentyczna 350— —351...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek, Rudziński, Roman, Stępień, Tadeusz 1979. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.