emblematyczno-alegoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) G. Duranda (L’Imagination symbolique, Paris 1964), rozpatrującego — jak tutaj — symbol i alegorię jako rodzaje znaków, za znaki arbitralne uznać by należało takie, w których signifié może wyrazić się czymś nie związanym z tym, co ma być przekazane (np. zakaz wjazdu — tablicą z kreską w odpowiednim kolorze), a za niearbitralne — takie, gdzie ten związek jest motywowany. Wg Duranda symbol ma mniej arbitralności niż konstrukcje emblematyczno-alegoryczne, one zaś zbliżają się pod względem arbitralności do znaków prostych, typu znaków drogowych. W symbolu signifiant objawia rzeczywistość niewyrażalną, a w znaku alegorycznym tłumaczy rzeczywistość trudno wyrażalną. Dlatego symbol jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.