emiterowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) układ (arytm.) = system, method — numeracji = number notation method — pozycyjny = positional number system ułamek = fraction unia klas = union of classes uniwersalny = general purpose uporządkowanie = ordering uruchamianie = debugging urządzenie = device — odczytujące = reader — zapisujące = writer uzupełnienie = 2’s or 10’s complement waga — weight warunek = condition wejście = input wewnętrzny = internal wielootworowy = multi-aperture wieloslowowy = multiword wielostabilnv = multistable wiersz = row włącznie = inclusive włącznik = on-switch współpracujące urządzenia maszyny cyfrowej = auxiliary equipment, external and peripheral equipment wtórnik = follower — emiterowy = emitter follower — katodowy = cathode follower wybieranie = selection wyczeska = result of extraction, extract wyjście = output...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.