emocjonalno-aksjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Funkcja komunikacyjna zawierała się w zrytualizowanych, odbieranych intersubiektywnie, niejako automatycznie, znaczeniach wplecionych w określone zestawy formalne na mocy ustaleń lub praktyki. Nad nią sytuowała się funkcja wyrażania, związana z owym subiektywnym dopełnianiem sensu, z pragmatyką symbolu — wzmożona w sytuacji emocjonalno-aksjologicznej kondensacji, właściwej w wypadku metafizycznego przedmiotu odniesienia — spotkania z Absolutem. Toteż w subiektywnych operacjach rozumienia symboli również i konwencjonalnie usztywnione znaczenia jednostkowe przekształcały się w sensy wyższe, nie ograniczone w możliwościach ich wzbogacenia. Sytuacje te można określić w języku semiotycznym jako.zmienne ustalanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo