emocjonalno-artystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego zdaniem W.Uczenowej, w oddziaływaniu na różne kategorie czytelników, radiosłuchaczy i telewidzów o— prócz społeczno-demograficznych charakterystyk odbiorców należy uwzględniać jeszcze wzajemny układ elementów emocjonalno-artystycznych i teoretyczno-poznawczych w materiale publicystycznym lub w strukturze danego wydania prasowego w całości. Najbardziej dokładnego zakwalifikowania wymaga właśnie teoretyczno-poznawcza część materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych z powodu dużego, zróżnicowania zainteresowań "wyższego rzędu” w porównaniu z zasadami emocjonalnymi, które znajdują się na granicy przesłanek biologicznych.UwzgLę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flakówna, Stefania 1971. Oddziaływanie środków masowego przekazu, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo