emocjonalno-moralizatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) idei! 8 W lekturach Furmanowa-gimnazjalisty znalazła się także głośna w swym czasie powieść Michaiła Arcybaszewa Sanin (1907), należąca do nurtu tzw. prozy dekadenckiej. Reakcja przyszłego pisarza na ten utwór ma także emocjonalno-moralizatorski charakter, znamienny dla szerokich kręgów odbiorców, skłonnych do „dosłownej” percepcji literatury: Dziś skończyłem Sanina Arcybaszewa [...] Sanin jest jakoś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo