empiriowerbalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * O sprawach tu poruszanych pisaliśmy już w pracach: Materializm Lenina, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, R. 4 (1961), nr 1—2, s. 13—28; Krytyka subiektywnego idealizmu w „Materializmie a empiriokrytycyzmie" W. 1. Lenina, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Wyższej Szk-oły Pedagogicznej w Gdańsku, t. 	2 (1962), is. 5—91; Empiriowerbalizm Ryszarda Avenariusa w: R. Avenarías,-Ludzkie pojęcie świata, Warszawa 1969 (Biblioteka Klasyków Filozofii), s. VII — XLV...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.