empiryczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Włączenie szkoły Lévi-Straussa i Barthesa do nauki o komunikowaniu masowym może budzić wątpliwości zwłaszcza w kręgach prasoznawców-empiryków. Z myślą o nich tak bym przedstawił relacje między orientacją empiryczno-funkcjonalną, krytyczną i kulturowo-semiotyczną: zwolennicy pierwszej pieczołowicie analizując zawartość mediów i badając ich publiczność, usiłują określić ich funkcję; zwolennicy drugiej, pogardliwie się odnosząc do grzebania w izolowanych fragmentach powierzchni rzeczywistości, szukają jej mechanizmów w strukturze władzy; zwolennicy trzeciej ujmują media wraz ze stojącą za nimi strukturą władzy w najszersze ramy kultury, od której nie ma ucieczki. O nich zaś —■ by zamknąć krąg — my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo