empirystyczno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poniższą bibliografię zestawiliśmy na wzór bibliografii dołączonej przez Autorki do oryginału wydania ich książki. Wzorem były wyraźne założenia organizujące oryginalną bibliografię. Założenia formalne — stosowne zestawy literatury są przyporządkowane poszczególnym rozdziałom książki. Założenia merytoryczne — 1) w każdym bez mała zestawie występują tytuły dzieł klasyków filozofii oraz prace filozofów współczesnych; 2) polecane prace należą, z nielicznymi wyjątkami, do szeroko rozumianej tradycji empirystyczno-analitycznej, do której należy też książka Autorek. Założenie dydaktyczne — polecane prace są na ogół intelektualnie dostępne dla kogoś, kto dopiero wkracza w filozofię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teichman, Jenny, Evans, Katherine C. 1995. Filozofia. Prze­wodnik dla początkujących, przeł. T. Basz­niak, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.