emporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia się: b. pułapowe (kryte stropem) i sklepieniowe ; rodzaj podpór dzielących nawy dyktuje określenia: b. filarowe, kolumnowe i filarowo-kolumnowe, a charakterystyczne elementy układu wnętrza — nazwy: dwuchórowe (—*■ chór) i emporowe (—>empora). Pierwsze b. chrześc. powstały w czasach Konstantyna w Rzymie (S. Paolo fuori Ie mura, IV w.; S. Maria Maggiore i S. Sabina, IV-VI w.), następnie rozpowszechniły się w całej Italii (S. Apollinare Nuovo i S...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.