endecko-centrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szych oficerów, odgrywając stopniowo coraz większą rolę wśród oficerów starszych*  122 *, tworzyli w armii swoistą grupę nacisku, działającą w interesie Piłsudskiego. Jak silne były jej wpływy, wskazywały m. in. demonstracje w Sulejówku. Głoszone przez prawicę hasła kontroli parlamentarnej nad armią oznaczały dla piłsudczyków perspektywę uzależnienia od endecko-centrowych sił w sejmie. Pociągałoby to za sobą zwiększenie wpływów starszych oficerów, związanych z prawicą, a którzy ludzi Piłsudskiego traktowali jako niefachowych dyletantów, ale i zarazem jako niebezpiecznych konkurentów. Uzyskanie dominujących wpły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajnenkiel, Andrzej 1972. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.