enklityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ZAIMKI OSOBOWE Odmiana i użycie Używanie form nieenklitycznych zamiast enklitycznych: „Na kongresie towarzyszył mnie“ Pam. III, 548 (=mi); „Należało •czekać do jesieni, do zimy może. Mnie się nie nudziło“ Pam. II, 134 (w kontekście nie ma akcentu logicznego na mnie, zdanie znaczy tyleż, co: nie nudziło mi się)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.