entalpia-entropia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) = j . E. nadaje się szczególnie dobrze do opisu procesów zachodzących przy stałym ciśnieniu (izobarycznych); np. przez zmiany e. układu można wyrazić efekty cieplne reakcji chem. W technice (np. teorii maszyn parowych) stosuje się wykresy entalpia-entropia (wykresy Molliera, —► termodynamiczny wykres), opisujące własności termiczne i energetyczne różnych ciał, np...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.