enteroskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) enkaustyka, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms) enteroskopia, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms), wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) entomogamia, ż/ ulegać(C) &kwiaty entuzjazm, m/ mieć(B)/Nldo(D), wpadać w (B)/Nldo(D) epikryza, ż/ wykonać(B)/Nl(D) epilacja, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) epizacja, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) erekcja, ż/ być w stanie(D) erozja, ż/ ulegać(C) errata, ż/ robić(B)/Nldo(D) erupcja, ż/ ulec(C) eskapada, ż/ robić(B)/Nl(Loc) estetyzacja, ż/ poddawać(C)/Nl(B), poddawać sie(C) estokada, ż/ wykonać(B), przyjąć(B) estryfikacja, ż/ poddawać(C)/Nl(B), ulegać(C) etat, m/ dać(B)/Nl(C), przyznać(B)/Nl(C), dostać(B)/Nl(Loc), być na(Ms)/Nl(Loc) etatyzacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), dokonać(D)/Nl(D), ulec(C) eteromania, ż/ popaść w(B) etiuda, ż/ wykonać(B), grać(B) etnogeneza, ż/ ulegać(C) etylenizacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), stosować(B)/Nlw(Ms), poddać(C)/Nl(C), ulec(C) eufemizacja, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) eufonia, ż/ stosować(B)/Nlw(Loc) euforia, ż/ być w(Ms), wpaść w(B) europeizacja, ż/ ulegać(C) eutanazja, ż/ dokonać(D), zastosować(B)/Nlu(D);w(Ms), ulec(C), poddać się(C) ewakuacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), ulec(C) ewaluacja, ż/ dokonać(D)/Nl(D), poddać się(C), ulec(C) ewangelizacja, ż/ przeprowadzić(B)/Nl(D), ulec(C) ewaporacja, ż/ ulegać(C) ewekcja, ż/ być w stanie(D) ewidencja, ż/ prowadzić(B)/Nl(D) ewoluq'a, ż/ robić(B,lmn)/MOD ewolucja, ż/ ulegać(C) eworsja, ż/ ulegać(C) export, m/ prowadzić(B)/Nl(D)/N2(Loc) exposć, n/ wygłosić(B) facecja, ż/ opowiadać(B,lmn)/MOD fajerwerk, m/ puszczać(B,lmn), zapalać(B,lmn) faktura, ż/ mieć(B)/MOD fałsz, m/ wpadać w(B) fanaberia, ż/ stroić(B,lmn), wyprawiać(B,lmn), mieć swoje(B,lmn) fanatyzm, m/ ulegać(C) 161...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.