entropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 14 	Na gruncie nierelatywistycznym ten sam problem wysunąć można np. pod adresem entropijnej koncepcji czasowego zwrotu, która, w powiązaniu z fluktuacyjną teorią Boltzmanna i wreszcie z założeniem, że ta fluktuacyjna teoria dotyczy nie wszechświata jako całości, ale dostatecznie dobrze izolowanych skończonych wielkich układów kosmicznych, odwraca czasową lokalizację przeszłości i przyszłości dla dwu jednocześnie istniejących obserwatorów w dwu różnych galaktykach takich, że w każdej z nich entropia właśnie maleje z punktu widzenia drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.