entuzjazm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) okresie II wojny światowej. Sama komedia, mimo przeciętnych walorów dramatycznych, w sposobie przedstawiania konfliktów i w sposobie tworzenia postaci była sukcesem teatru, co — zdaniem krytyki — należało upatrywać w pracowitości i entuzjaźmie artystów. Na aktorach spoczywał więc zasadniczy ciężar realistycznego prawdopodobieństwa. Rzecz o tyle trudna, że mało sprawdzalna w warunkach lwowskich na co dzień, zwłaszcza jeśli chodziło o postaci chłopów-kołchoźników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.