epiczno-dekoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkoła miniaturowa czeska z siedzibą w Pradze lub może w Sazawie powstaje w drugiej połowie w. XI i działa dość intensywnie przez lat kilkadziesiąt. Niemiecka nauka usiłowała ją wyprowadzić z Ratyzbony, co jednak nie da się zrobić wobec dużych różnic między tymi szkołami. W przeciwieństwie bowiem do panującego w Ratyzbonie kierunku symbolicznego, dekoracyjnego, dla czeskiej charakterystyczny jest kierunek epiczno-dekoracyjny. Wspólną byłaby dekoracyjność, ale mała pociecha z tego, bo jest to cecha wspólna całemu malarstwu miniaturowemu epoki romańskiej. Miniaturzyści czescy ilustrują z zamiłowaniem całe sceny z Pisma Świętego, podobnie raczej jak zachodnioniemieccy. Cechuje szkołę czeską bo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bochnak, Adam 1973. Historia sztuki średniowiecznej, wyd. 3, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.